Huisregels Feestweek Stedum

Algemene Regels

 • Alle aanwijzingen van vrijwilligers en bestuursleden van Stichting Op Goud Geluk (OGG), die verband houden met huisregels, moeten direct opgevolgd worden. Klachten kunt u direct bij het bestuur van OGG melden;
 • Het betreden van het feestterrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor letsel of schade ontstaan aan bezoekers of goederen van bezoekers. Hieronder worden ook diefstal en vermissing verstaan;
 • Het is verplicht medewerking te verlenen bij visitatie of controle op wapens, drank- en drugs;
 • Consumpties dient u met consumptiemunten te betalen;
 • Wij schenken geen alcohol aan jongeren beneden de 18 jaar;
 • Wilt u alcoholische drankjes nuttigen of bestellen, dan is dat alleen toegestaan indien u een polsbandje draagt. Die wordt door de organisatie verstrekt op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, aan personen van 18 jaar en ouder. Personen waarvan de organisatie constateert dat zij alcohol drinken zonder polsbandje, worden van het feestterrein verwijderd;
 • Tijdens het evenement worden (foto-) opnames gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Het is verboden om:

 • Te roken in de feesttent
 • Diefstal of vernielingen te plegen;
 • Geweld te gebruiken of met geweld dreigen;
 • Discriminerende opmerkingen te maken;
 • Door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren. 
 • Drank, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, spuitbussen, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen het terrein op of af;
 • Enige vorm van overlast te veroorzaken in de directe omgeving van de feesttent.

De toegang kan geweigerd worden als u:

 • Onder invloed bent;
 • De toegang eerder is ontzegd;
 • Geen medewerking verleent bij visitatie of controle op wapen- en drugsbezit.

Bij niet naleving van onze huisregels:

 • Wordt u van het feestterrein verwijderd en zal u (eventueel) de toegang ontzegd worden;
 • Kan de politie ingeschakeld worden.
image